Storing aan uw noodstroomaggregaat? Bel ons 24/7 storingsnummer078 632 66 70
Actueel, Nieuws

De Duurzame Brandstofketen & KVT

Als familiebedrijf hebben wij oog voor de toekomst. We dragen graag ons steentje bij aan duurzame en groene energie. Wij investeren dan ook graag onze tijd en kennis in innovatie. Samen met 6 andere organisaties neemt Koninklijke van Twist (KVT) deel aan de pilot “De duurzame brandstofketen”. In deze pilot wordt er gekeken naar de mogelijkheid om het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. Martijn Friederichs en Norbert van Twist vertellen wat meer over het project en onze bijdrage.  

Waarom nemen jullie deel aan deze samenwerking/pilot?

Norbert: “We zien dat we als samenleving gezamenlijk moeten verduurzamen en vinden dat wij als bedrijf daar onze verantwoordelijkheid in moeten nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze gasoplossingen hieraan een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast zijn we erg gericht op innovatie, en denken we graag mee over toekomstige duurzame oplossingen. Onze eigen CO2 footprint wordt steeds minder, en merken we dat onze klanten dit ook nastreven. Het is dan ook mooi dat wij hier oplossingen voor kunnen bieden door bijvoorbeeld een schonere brandstof toe te passen. Samen steeds een beetje groener!”

Martijn vult hem aan: “Toen de organisatie Gashouders ons enkele maanden geleden benaderden met de vraag of wij wilden deelnemen aan het project: ‘De duurzame brandstofketen’ hoefden wij dan ook niet lang na te denken. Wij zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt! Verschillende bedrijven kunnen elkaar versterken en van elkaar leren met dit soort initiatieven.”

Wat is jullie bijdrage?

Martijn: “Gashouders heeft ons gevraagd een oplossing aan te leveren voor het project waarin het gecomprimeerde biogas omgezet kan worden in een stroomvoorziening, zodat het op de bouwplaats gebruikt kan worden. Dit doen wij in de vorm van een biogasgenerator.

Norbert: “Met deze biogasgenerator streven wij ernaar om een zo schoon mogelijke energievoorziening te creëren, die qua emissie ver onder de huidige emissie-eisen ligt voor generatoren.”

Hoe past dit binnen jullie visie/beleid?


Norbert: “In onze visie stellen wij onder andere dat wij mee willen groeien met de veranderende markt en dat we op een eerlijke en innovatieve manier willen ondernemen, waarbij wij rekening houden met mens en milieu.”

Martijn: “We zien de laatste jaren veel ontwikkelingen in de markt op het gebied van groene energie en brandstoffen. Wij volgen die ontwikkelingen op de voet en zien dat het hierbij in veel gevallen gaat om gasvormige brandstoffen. KVT streeft ernaar dit soort oplossingen toe te passen in de bestaande motoren en generatorsets. Hiermee kun je van rest-/afvalstromen (brandstof) nieuwe energie creëren. Op deze manier werk je met een circulaire energievoorziening, een mooie vorm van groene energie. We zien nu vaak dat de brandstof direct on-site omgezet wordt naar groene energie. De gewonnen groene energie wordt nog niet opgeslagen om later als groene energiebron gebruikt te worden op locaties zoals bijvoorbeeld de bouwplaats. Hier willen we met het project de duurzame brandstofketen verandering in brengen!”

Wat verwachten jullie van dit project?

Martijn: “Met dit project hopen we te bereiken dat dit initiatief breder gedragen gaat worden en dat we de samenleving een alternatief kunnen bieden, waarbij een lagere emissie uitstoot gerealiseerd wordt. Daarnaast hopen we ook dat er vanuit dit project weer mooie nieuwe initiatieven ontstaan waarbij onze biogasgeneratoren ook weer toegepast kunnen worden.”

Volg ook onze LinkedIn pagina! Hier plaatsen wij met regelmaat leuke updates met betrekking tot onze projecten en activiteiten! Of bekijk ons nieuwsoverzicht: Actueel – KVT

Duurzame brandstofketen

Terug naar overzicht
Actueel, Project

Brandstofmanagement

Goed brandstofmanagement is essentieel voor uw noodstroominstallatie! Verontreinigde brandstof in uw brandstoftank kan grote invloed hebben op de betrouwbaarheid van […]

Lees meer