Duurzaamheid

Centraal in de bedrijfsvoering

Duurzaamheid, ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons centraal. Dit is iets wat wij al sinds jaar en dag doen en waar wij als bedrijf veel energie van krijgen.  
‘’Onze duurzame en innovatieve bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit. Eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Als bedrijf leggen we rekenschap af voor mens en milieu’’.

3 P’s

Onderstaande punten definiëren onze inzet op de 3P’s: People, Planet en Profit. Dit vormt de basis van ons MVO beleid. Hiermee hebben wij de fundering van het beleid kunnen vaststellen, KPI’s kunnen identificeren en verbeteringen kunnen structureren. 

People
 • Steunen van persoonlijke groei
 • Sociale activiteiten
 • Duurzaam inkoopbeleid
 • Een actieve OR incl. VGWM-cie
 • Een veilige werkomgeving (VCA**)
 • Eigen trainingscentrum
 • Stagemogelijkheden
 • Samenwerking met ROC’s/scholen
 • Voorzieningenfonds
 • Periodiek Medisch Onderzoek
Planet
 • ISO:14001 certificering
 • Afval scheiden en recyclen
 • CO2-footprint
 • Zonnepanelen over het gehele bedrijfspand
 • Vergroening van het wagenpark
 • Revisie in plaats van vervanging
 • CO2 neutraal bedrijfspand
Profit
 • ISO:9001
 • Sponsoring
 • Lean werken
 • Lid netwerk MVO Drechtsteden
 • Lid BOVAG en branchevereniging VIV