Storing aan uw noodstroomaggregaat? Bel ons 24/7 storingsnummer078 632 66 70

Kwaliteit & certificaten

Bij ons staat kwaliteit voorop!

Kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke pijlers in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Wij waarborgen de kwaliteit van onze diensten en producten. Daarom werken wij bijvoorbeeld met een ISO managementsysteem. Dit systeem geeft inzicht in de risico’s en de mogelijkheden tot verbetering van activiteiten, producten en diensten.

Daarnaast zijn duurzame ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid al jaren verweven in onze werkwijze. Samen met onze leveranciers en klanten proberen wij de impact op de aarde te minimaliseren.

“Onze duurzame en innovatieve bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit. Eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Als bedrijf leggen we rekenschap af voor mens en milieu.”

Koninklijk predicaat

Tijdens de viering van ons 175 jarig jubileum in 2013 heeft het toenmalig Koningin Beatrix behaagd Kemper en Van Twist te benoemen tot ‘Koninklijk’. Een onderneming moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om dit predicaat te mogen dragen. Enkele daarvan zijn de mate van belangrijkheid in het vakgebied, een bestaan van meer dan 100 jaar en een aantoonbare stabiele goede financiële reputatie.

Download

Veiligheidsladder 

Vol trots delen wij mee dat KVT succesvol de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) Trede 2 heeft behaald. Na een intensief auditproces waarin een groot aantal van onze collega’s geïnterviewd zijn, konden de auditors concluderen dat wij binnen KVT proactief bezig zijn als het gaat om veiligheid!

Download

VGM Checklist
aannemers VCA**

We richten ons beleid op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, zowel in de werkplaats alsmede op werklocaties. Hiermee willen we persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid voorkomen.

Download

SCIOS keuringen
en inspecties

Koninklijke Van Twist is SCIOS gecertificeerd en bevoegd tot het uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen en inspecties aan noodstroominstallaties (SCIOS scope 4 en 7c). Dit betekent dat wij onze klanten de zekerheid kunnen bieden dat hun noodstroom toepassing voldoet aan de eisen voor middelgrote stookinstallaties zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

Download

Erkend duurzaam

In 2013 werd Koninklijke Van Twist als eerste revisiebedrijf in Nederland onderscheiden met het ‘Erkend Duurzaam’ keurmerk van de BOVAG. Dit wil zeggen dat onze bedrijfsprocessen op duurzame wijze zijn ingericht. Door de jaren heen is het certificaat telkens verlengd. Sinds 2017 zijn wij zelfs Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd.

Download

ISO 9001:2015 en
ISO 14001:2015 certificering

Koninklijke Van Twist is gehouden aan het voeren en realiseren van een kwaliteitsbeleid overeenkomstig de regels en doelstellingen van de normen NEN-EN-ISO 9001:2015 en 14001:2015.

Download 9001 Download 14001

KIWA
gecertificeerd

De KIWA certificering om ‘Brandstoftankinstallaties’ te mogen installeren is een logische aanvulling op ons bestaande pakket van leveringen en diensten. Door deze certificering zijn wij volkomen zelfstandig in staat om een totaalpakket van diensten te leveren. Onze servicemonteurs zijn getraind om bovengrondse brandstoftankinstallaties die bij noodstroom installaties horen te controleren.

Download