Storing aan uw noodstroomaggregaat? Bel ons 24/7 storingsnummer078 632 66 70
Actueel, Nieuws

Veiligheidsladder trede 2 certificering!

Vol trots delen wij mee dat KVT succesvol de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) Trede 2 heeft behaald. Na een intensief auditproces waarin een groot aantal van onze collega’s geïnterviewd zijn, konden de auditors concluderen dat wij binnen KVT proactief bezig zijn als het gaat om veiligheid!

De veiligheidsladder

De veiligheidsladder laat zien in welke maten er binnen een bedrijf veiligheidsbewijstzijn is. Een hoog veiligheidsbewustzijn heeft namelijk veel voordelen! Zo geeft het zekerheid richting onze collega’s maar ook onze klanten, draagt het bij aan het voldoen van relevante wet- en regelgeving, zijn medewerkers goed op de hoogte van veiligheidsrisico’s tijdens hun werkzaamheden en draagt het bij in de beslissing om beheersmaatregelen te nemen ter minimalisering van veiligheidsrisico’s. Kortom meer dan voldoende reden voor ons om actief deel te nemen aan de veiligheidsladder.

Met het behalen van trede 2 op de veiligheidsladder kunnen wij niet anders dan concluderen dat wij mooie stappen hebben gemaakt op het gebied van het creëren van veiligheidsbewustzijn! En de auditoren waren het hier mee eens want zij gaven ons de volgende conclusie:

“Uit de gesprekken met de medewerkers van KVT blijkt dat de cultuur van het familiebedrijf, met goede zorg voor gezondheid en veiligheid en samenwerken hoog in het vaandel staat. Het bedrijf heeft, zeker afgelopen periode, een sterke ontwikkeling meegemaakt. Op veel fronten zijn gewenste werkwijzen en verbeteringen in kaart gebracht en aangepakt. Dit is onder andere te herkennen in de aanpak van gewenste verbetering in de veiligheidscultuur die voortkomen uit de in December 2021 uitgevoerde Self-Assessment. De organisatie heeft via een gedegen Self-Assessment goed zicht verkregen op de ‘gaps’ en snel de nodige verbeteracties geïmplementeerd. Er is een duidelijke groei te herkennen, maar het systeem is nog wel wat jong en zal zich verder moeten ontwikkelen om door te kunnen groeien naar trede 3.”

We zijn erg tevreden met het behalen van trede 2, maar we gaan ook zeker hard werken om bij de volgende audit trede 3 te behalen. Maar voor nu zijn we heel erg trots op al onze collega’s die dit mogelijk hebben gemaakt en hebben wij dit uiteraard met al onze collega’s passend gevierd, met hoe kan het ook anders: Brokking gebakjes!

 

Terug naar overzicht