Storing aan uw noodstroomaggregaat? Bel ons 24/7 storingsnummer078 632 66 70

Privacybeleid

Koninklijke Van Twist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven is in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Koninklijke Van Twist
Keerweer 62
3316 KA Dordrecht
www.kvt.nl
(0)78 – 632 66 00

De persoonsgegevens die wij verwerken

Koninklijke Van Twist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij gegevens

Koninklijke Van Twist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling/ rechtmatigheid van bestelling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
  • U te kunnen bellen/mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Koninklijke Van Twist neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koninklijke Van Twist) tussen zit.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens

Koninklijke Van Twist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor het bewaren van de gegevens worden de wettelijk bepaalde bewaartermijnen aangehouden.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Koninklijke Van Twist verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koninklijke Van Twist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Koninklijke Van Twist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koninklijke Van Twist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kvt.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Koninklijke Van Twist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, deAutoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koninklijke Van Twist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kvt.nl.

Meer informatie?

Neem contact op!