actueel     |     werken bij kvt     |    Nederlands  English    
             
  Koninklijke Van Twist   Home      Producten      Service en onderhoud     Onderdelen     Contact    
             
       
  Telefoonnummer
   
   
     
 

Product Support en garanties

 
     
       
   
     
  Wij bieden technische ondersteuning aan eindgebruikers, importeurs en OEM’s.  
     
       
   

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

De veranderingen binnen de verbrandingstechniek volgen elkaar in hoog tempo op. Onze Product Support Engineers bieden technische ondersteuning aan eindgebruikers, importeurs en OEM’s. De introductie van nieuwe technieken wordt in grote mate gedreven door de continu toenemende emissie-eisen. Deze worden door de overheden opgelegd in het kader van de duurzaamheid. Onze technici zijn specialisten op zowel mechanisch, elektrisch en elektronisch gebied. Naast het geven van training, worden wij zelf zeer regelmatig getraind om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Ook wordt de interne organisatie regelmatig bijgeschoold in ons trainingcentrum. Koninklijke Van Twist staat bekend op haar kwaliteit en technische kennis. Dit niveau kunnen we alleen behouden als we bij de tijd blijven. In een tijd waar producten steeds complexer worden, worden ook de wensen en eisen aan een product complexer. Daarom ondersteunen we met onze Product Support niet alleen achteraf, maar ook vooral vooraf, tijdens de verkoop en inbouw.

Garantie-aanvragen

U kunt voor het claimen van garantie ook terecht bij onze Product Support Engineers. Het kan immers voorkomen dat het door u aangeschafte product binnen de garantietermijn defect raakt. Prettig om te weten dat wij uw garantieaanvraag in behandeling kan nemen en in veel gevallen rechtstreeks met de fabrikant kunnen communiceren over het al dan niet verlenen van garantie.

Download hier het garantieclaimformulier.

De fabrieksgarantie wordt altijd beoordeeld door de fabrikant, die het product in eerste instantie heeft geleverd dan wel gefabriceerd. Deze fabrikant bepaald, op basis van haar eigen garantie - en/of leveringsvoorwaarden, of vervangende onderdelen beschikbaar worden gesteld en/of reparaties vallen onder garantie. Koninklijke Van Twist volgt te allen tijde het oordeel van de fabrikant of reparatiewerkzaamheden geheel of deels onder garantie mogen worden uitgevoerd en/of onderdelen onder garantie worden geleverd.

Garantie of ondersteuning aanvragen?

Wenst u een training te volgen of wilt u een garantieclaim indienen? Neem dan contact met ons op en vraag naar een Product Support Engineer.

Download hier het garantieclaimformulier.

 

Procedure voor het aanvragen/claimen van garantie

Stap 1. Bepalen van de voor u geldende garantievoorwaarden In principe dient u zich in elk geval altijd te wenden tot uw oorspronkelijke leverancier van het product waarvoor u een garantieaanvraag wilt indienen. Immers, van deze leverancier heeft u de garantievoorwaarden bij het geleverde product gekregen. De garantievoorwaarden kunnen namelijk per leverancier verschillen, waardoor het kan voorkomen dat uw garantievoorwaarden anders zijn dan die KVT hanteert, of zelfs anders zijn dan betreffende fabrikant hanteert. KVT levert haar producten en/of verricht haar werkzaamheden altijd onder de Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Importeurs van Verbrandingsmotoren (VIV-voorwaarden), waarin onze garantievoorwaarden zijn omschreven. Tevens hanteren wij (aanvullende) garantievoorwaarden (KVT-voorwaarden).

Stap 2: Tijdig en juist aanvragen van garantie Een defect waarvoor garantie wordt aangevraagd, moet direct bij de leverancier gemeld worden na ontdekking en binnen de genoemde termijnen van artikel XI van de V.I.V. voorwaarden. Garantieaanvragen die niet tijdig, niet juist, of niet voorzien zijn van de vereiste gegevens en/of bewijsstukken worden niet in behandeling genomen. Let op: bij het aanvragen van een garantieonderzoek, geeft u expliciet opdracht aan Kemper en Van Twist tot het verrichten van (onderzoek) werkzaamheden. Mocht ergens in het traject blijken dat de gemaakte kosten niet of niet geheel onder garantie zijn gedekt dan krijgt u deze kosten volledig doorbelast.

Stap 3: Garantieonderzoek en/of de reparatie onder garantie Na de ontvangst van het aanvraagformulier garantieonderzoek zal door ons een onderzoek worden opgestart. Wij hebben hierin een onderzoekende en rapporterende rol naar de fabrikanten, en zijn nimmer de beslissende partij omtrent garantieverlening. Wij doen er alles aan om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Onderzoeken/reparaties vinden plaats in onze werkplaats in Dordrecht, of bij u op locatie.

Stap 4: Afhandeling U ontvangt altijd een factuur voor de verrichte werkzaamheden en/of geleverde onderdelen verwijzend naar uw aanvraagformulier en/of inkoop- of projectnummer. Daarbij ontvangt u van ons ook een onderzoeksrapport.

Na het onderzoek en/of de uitgevoerde reparatie sturen wij de onderzoeksresultaten naar de fabrikant en claimen wij de gemaakte kosten conform de voorwaarden van de fabrikant. Pas nadat wij door de fabrikant (deels) zijn gecrediteerd, zullen wij u (deels) crediteren. Het kan dus zijn dat u een creditfactuur over het hele factuurbedrag krijgt, of dat slechts deels wordt gecrediteerd. Dit is geheel afhankelijk van de voorwaarden van de fabrikant en de beslissing van de fabrikant om garantie te verlenen en zo ja, welk bedrag wordt vergoed. De kosten die zijn gedekt door de fabrikant onder garantie zijn vaak aan een maximum gebonden. In de regel worden de vergoedingen gebaseerd op het uitvoeren van de werkzaamheden in onze werkplaats te Dordrecht. Het kan dus voorkomen dat bijvoorbeeld extra (arbeids)kosten voor het repareren van complex ingebouwde onderdelen niet volledig worden vergoed door de fabrikant; u kunt hierbij denken aan een hele krappe machinekamer. Ook worden bepaalde kosten voor reparatiewerkzaamheden op locatie niet vergoed, zoals bijvoorbeeld wachturen of benodigde poortinstructies.  
     
            
                       
    Snelle links   Bezoek ook onze websites over:     Contact    
                       
   
Dieselmotoren
Generatorsets
Scheepsmotoren
Kwaliteit
Downloads
Begrippenlijst
 
Mobiele generatoren
Gasgeneratorsets
KVT-lichtmasten
 
Noodstroomonderhoud
Gyrostabilisatie
   
Locatie Keerweer 62
  3316 KA Dordrecht
Telefoonnummer +31(0)78 - 632 66 00
Mail info@kvt.nl
   
Linkedin Blijf op de hoogte!
   
              Driehoek Driehoek      
         
    © Koninklijke Van Twist   |   Disclaimer   |   Privacy   |   Inkoop- en verkoopvoorwaarden   |   Webdesign: Devaca