actueel     |     werken bij kvt     |    Nederlands  English    
             
  Koninklijke Van Twist   Home      Producten      Service en onderhoud     Onderdelen     Contact    
             
       
  Telefoonnummer
   
   
     
 

Onderhoudscontract

 
     
       
   
     
  Preventief onderhoud aan uw noodstroominstallatie is essentieel voor de betrouwbaarheid.  
     
       
   

Onderhoud aan noodstroom

Om het optimaal functioneren van uw noodstroominstallatie te borgen kunt u bij ons een service onderhoudscontract afsluiten. In dit contract zijn duidelijke afspraken vastgelegd voor onderhouds- en inspectie werkzaamheden, wettelijke keuringen en 24/7 storingsopvolging. De contracten zijn desgewenst uit te breiden met bijvoorbeeld het periodiek proefdraaien, de verplichte brandstoftank inspecties of het belast testen met een mobiele belastingweerstand.

Waarom is onderhoud nodig?

Om de betrouwbaarheid van uw noodstroominstallatie te garanderen is het essentieel deze regelmatig te laten inspecteren. Preventief onderhoud, waarin onder andere instellingen en regelingen worden gecontroleerd en bijgesteld, en het vervangen van kritische delen, dient jaarlijks te worden uitgevoerd. Daarnaast heeft het de voorkeur de installatie met regelmaat (belast) te beproeven.

Periodiek preventief onderhoud

Wij adviseren u om de noodstroominstallatie minimaal 1 x per jaar preventief door ons te laten onderhouden en (belast) te laten beproeven. Tijdens dit onderhoud wordt de installatie op tal van punten gecontroleerd, zo nodig afgesteld en/of bijgeregeld. Daarnaast worden preventief (verbruiks)delen als smeerolie en filters vervangen. De vrijgekomen afvalstoffen worden door ons ingenomen en afgevoerd naar een (milieu) gecertificeerd inzamelbedrijf. Ook adviseren wij u minimaal 1 x per jaar een net uitval test uit te voeren, en uw brandstoftank jaarlijks te laten controleren op basis van de wettelijk verplichte BRL K903 richtlijnen.

Meerjaren preventief onderhoud (4-8 jaar)

Naast de werkzaamheden tijdens het jaarlijks preventief onderhoud, zijn er precaire onderdelen in uw noodstroominstallatie toegepast, die in aanvulling op het jaarlijks preventief onderhoud elke 4 jaar en/of elke 8 jaar gecontroleerd of vervangen moeten worden. Wij adviseren, gebaseerd op o.a. onze ervaring:

Elke 4 jaar (in combinatie met het jaarlijks onderhoud): vervangen startbatterij(en), vervangen PLC back Up batterij, vervangen koelmedium en koelwater voorverwarming (indien nodig) en het luchtfilter.

Elke 8 jaar (in combinatie met het jaarlijks onderhoud): vervangen startbatterij(en), vervangen PLC back Up batterij, endoscopisch onderzoek verbrandingsruimte, controle inspuitstukken (injectors), vervangen luchtfilter, vervangen waterslangen, vervangen koelmedium, vervangen koelwater voorverwarming, vervangen V-riemen. Deze werkzaamheden zijn motormerk en type specifiek en kunnen u op aanvraag worden aangeboden.

Vierjaarlijkse elektrotechnische inspectie

Naast de jaarlijkse (visuele) controle van de elektrotechnische componenten in de noodstroominstallatie, zoals de generator en het laagspanning besturingspaneel, adviseren wij de installatie elke 4 jaar grondig te laten analyseren. Tijdens deze analyse zal o.a. bij de generator de winding- en isolatie weerstand worden gemeten (stator, rotor en op wekker). Tevens zal de motorbedrading en toegepaste elektrotechnische componenten worden gecontroleerd en beoordeeld. Het besturingspaneel zal worden beoordeeld op zogenaamde “hot spots”, verbindingen, klemmen en status van de bedrading. Daarnaast worden de bediening en indicatie / meet instrumenten grondig gecontroleerd. Alle gebruikte componenten worden beoordeeld op functionaliteit, leeftijd en courantheid. Aansluitend zal een rapport met aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen of (preventieve) vervangingen worden opgemaakt. Deze werkzaamheden zijn installatie specifiek en kunnen u op aanvraag worden aangeboden.

Correctief onderhoud en storingen

Op basis van onze bevindingen tijdens het preventief onderhoud, zal Koninklijke Van Twist (op aanvraag) een passende offerte opmaken voor correctief onderhoud en/of herstel en vervangingswerkzaamheden. We hebben een 24/7 storingsdienst. Deze hanteert een responstijd van 4 uur binnen de Benelux. De kosten voor het gebruikmaken van deze storingsdienst zijn opgenomen in de contractprijs voor het preventief onderhoud.

Vraag een onderhoudscontract aan!

Wilt u een onderhoudscontract voor uw noodstroominstallatie afsluiten? Neem contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen!
     
            
                       
    Snelle links   Bezoek ook onze websites over:     Contact    
                       
   
Dieselmotoren
Generatorsets
Scheepsmotoren
Kwaliteit
Downloads
Begrippenlijst
 
Mobiele generatoren
Gasgeneratorsets
KVT-lichtmasten
 
Noodstroomonderhoud
Gyrostabilisatie
   
Locatie Keerweer 62
  3316 KA Dordrecht
Telefoonnummer +31(0)78 - 632 66 00
Mail info@kvt.nl
   
Linkedin Blijf op de hoogte!
   
              Driehoek Driehoek      
         
    © Koninklijke Van Twist   |   Disclaimer   |   Privacy   |   Inkoop- en verkoopvoorwaarden   |   Webdesign: Devaca