KVT
NL  |  EN 
   
   
   
    Productoverzicht     
Garantie
       
   

Het kan voorkomen dat het door u aangeschafte product binnen de garantietermijn defect raakt. Prettig om te weten dat Kemper en Van Twist (KVT) uw garantieaanvraag in behandeling kan nemen en in veel gevallen rechtstreeks met de fabrikant kan communiceren over het al dan niet verlenen van garantie. 

Garantieaanvragen met betrekking tot fabrieksgarantie worden altijd beoordeeld door de fabrikant, die het product in eerste instantie heeft geleverd dan wel gefabriceerd. Deze fabrikant bepaald, op basis van haar eigen garantie - en/of leveringsvoorwaarden, of vervangende onderdelen beschikbaar worden gesteld en/of reparaties vallen onder garantie. KVT volgt te allen tijde het oordeel van de fabrikant of reparatiewerkzaamheden geheel of deels onder garantie mogen worden uitgevoerd en/of onderdelen onder garantie worden geleverd.

Productoverzicht


Procedure voor het aanvragen/claimen van garantie op uw product:

Stap 1. Bepalen van de voor u geldende garantievoorwaarden
In principe dient u zich in elk geval altijd te wenden tot uw oorspronkelijke leverancier van het product waarvoor u een garantieaanvraag wilt indienen. Immers, van deze leverancier heeft u de garantievoorwaarden bij het geleverde product gekregen. De garantievoorwaarden kunnen namelijk per leverancier verschillen, waardoor het kan voorkomen dat uw garantievoorwaarden anders zijn dan die KVT hanteert, of zelfs anders zijn dan betreffende fabrikant hanteert. KVT levert haar producten en/of verricht haar werkzaamheden altijd onder de Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Importeurs van Verbrandingsmotoren (VIV-voorwaarden), waarin onze garantievoorwaarden zijn omschreven. Tevens hanteren wij (aanvullende) garantievoorwaarden (KVT-voorwaarden).

Stap 2: Tijdig en juist aanvragen van garantie
Een defect waarvoor garantie wordt aangevraagd, moet direct bij de leverancier gemeld worden na ontdekking en binnen de genoemde termijnen van artikel XI van de V.I.V. voorwaarden. Garantieaanvragen die niet tijdig, niet juist, of niet voorzien zijn van de vereiste gegevens en/of bewijsstukken worden niet in behandeling genomen. Let op: bij het aanvragen van een garantieonderzoek, geeft u expliciet opdracht aan Kemper en Van Twist tot het verrichten van (onderzoek) werkzaamheden. Mocht ergens in het traject blijken dat de gemaakte kosten niet of niet geheel onder garantie zijn gedekt dan krijgt u deze kosten volledig doorbelast.

Stap 3: Garantieonderzoek en/of de reparatie onder garantie
Na de ontvangst van het aanvraagformulier garantieonderzoek zal door ons een onderzoek worden opgestart. Wij hebben hierin een onderzoekende en rapporterende rol naar de fabrikanten, en zijn nimmer de beslissende partij omtrent garantieverlening. Wij doen er alles aan om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Onderzoeken/reparaties vinden plaats in onze werkplaats in Dordrecht, of bij u op locatie. 

Stap 4: Afhandeling
U ontvangt altijd een factuur voor de verrichte werkzaamheden en/of geleverde onderdelen verwijzend naar uw aanvraagformulier en/of inkoop- of projectnummer. Daarbij ontvangt u van ons ook een onderzoeksrapport.

Na het onderzoek en/of de uitgevoerde reparatie sturen wij de onderzoeksresultaten naar de fabrikant en claimen wij de gemaakte kosten conform de voorwaarden van de fabrikant. Pas nadat wij door de fabrikant (deels) zijn gecrediteerd, zullen wij u (deels) crediteren. Het kan dus zijn dat u een creditfactuur over het hele factuurbedrag krijgt, of dat slechts deels wordt gecrediteerd. Dit is geheel afhankelijk van de voorwaarden van de fabrikant en de beslissing van de fabrikant om garantie te verlenen en zo ja, welk bedrag wordt vergoed. De kosten die zijn gedekt door de fabrikant onder garantie zijn vaak aan een maximum gebonden. In de regel worden de vergoedingen gebaseerd op het uitvoeren van de werkzaamheden in onze werkplaats te Dordrecht. Het kan dus voorkomen dat bijvoorbeeld extra (arbeids)kosten voor het repareren van complex ingebouwde onderdelen niet volledig worden vergoed door de fabrikant; u kunt hierbij denken aan een hele krappe machinekamer. Ook worden bepaalde kosten voor reparatiewerkzaamheden op locatie niet vergoed, zoals bijvoorbeeld wachturen of benodigde poortinstructies. 

 
  Vragen? Bel mij!  
  Product Support  
  +31(0)78 - 632 66 60  

   
         
         
    U kunt bij ons terecht voor o.a.:    
         
   
Home   Home   Home   Home  
                 
Onderhoud en service   Onderhoudscontracten   Keuringen en inspecties   Brandstofmanagement    
                 
                 
Home   Home   Home   Home    
                 
Revisie Ruilmotoren Besturingspanelen Garantie  
                 
                 
Home   Home   Home   Home  
                 
Product Support   Onderdelen   Trainingscentrum   Werkplaats    
                 
                 
   
         
       
Vragen of opmerkingen? Bel 078 - 632 66 00 of mail via info@kvt.nl  
         
         
    Kom in contact met ons!    
   

Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld en gespecialiseerd tot betrouwbare partner voor het leveren en levenslang onderhouden van motoren, aggregaten en complete noodstroominstallaties. Graag komen we ook met u in contact om te kijken hoe we u van passend advies kunnen voorzien!

Productoverzicht    Productoverzicht    Productoverzicht

   
         
    © Kemper en Van Twist Diesel B.V.   |   Adres: Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht  |  Tel. +31(0)78 - 632 66 00  |  Webdesign: Devaca