SCIOS

Is uw installatie SCIOS gekeurd?

Koninklijke Van Twist inspecteert en keurt noodstroominstallaties. Dit doen wij voor alle installaties, ook voor installaties die wij niet zelf hebben geïnstalleerd. 

Stroomgeneratoren die uitsluitend voor noodsituaties gebruikt worden en minder dan 500 uur per jaar draaien, worden aangemerkt als noodstroomaggregaat. De wettelijke eisen waar deze noodstroominstallaties aan moet voldoen zijn o.a. vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Hierin staat beschreven dat alle noodstroomaggregaten (groter dan 20 kW) onderhouden moeten worden en door een SCIOS gecertificeerde organisatie gekeurd en (periodiek) geïnspecteerd moeten worden conform scope 4 (en eventueel ook 7c: de brandstofleidingen). Let op: dus ook installaties die minder dan 500 uur draaien!

Indien een noodstroomaggregaat gebruikt wordt voor de opwekking van elektriciteit voor peakshaving of voor het terug leveren aan het elektriciteitsnet, moet de installatie ook voldoen aan de wettelijk vastgelegde emissie eisen en dient er naast de scope 4 keuring ook een scope 6 keuring te worden uitgevoerd.

Koninklijke Van Twist is SCIOS scope 4 en 7c gecertificeerd.

Eerste bijzondere inspectie (EBI)

Koninklijke van Twist is bevoegd tot het uitvoeren van deze wettelijk verplichte keuringen en inspecties. Wanneer er een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer er nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd worden. Tijdens de EBI wordt de installatie op algehele veiligheid beoordeeld en worden grenswaarden vastgesteld. Deze dienen als basis voor de periodieke inspecties.

Periodieke inspectie (PI)

Elke twee of vier jaar moet er een her-inspectie plaatsvinden. Voor installaties van 20 kW t/m 99 kW geldt dat ze elke vier jaar geïnspecteerd moeten worden, boven de 100 kW geldt een termijn van 2 jaar.

Van elke PI wordt een verslag gemaakt. Als de installatie is gekeurd, wordt er een verklaring van inspectie afgegeven. Bij controle door de Omgevingsdienst dienen zowel de EBI en PI rapportages aanwezig te zijn.

Onderhoudscontract

Koninklijke Van Twist biedt ook onderhoudscontracten aan.

Kijk hier voor meer informatie.

inspecteren of keuren?

Voor installaties van 20 kW t/m 99 kW geldt dat ze elke vier jaar geïnspecteerd moeten worden, boven de 100 kW geldt een termijn van 2 jaar.

Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Wij kijken graag samen naar wat we voor u kunnen betekenen.

Neem contact op!