actueel     |     werken bij kvt     |    Nederlands  English    
             
  Koninklijke Van Twist   Home      Producten      Service en onderhoud     Onderdelen     Contact    
             
       
  Telefoonnummer
   
   
     
 

SCIOS Keuringen en inspecties

 
     
       
   
     
  Wettelijke keuringsplicht dieselmotoren van noodstroom installaties  
     
       
   

Activiteitenbesluit

De wettelijke eisen waar een bedrijf aan moet voldoen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Voor noodstroomaggregaten wordt geëist dat deze door een SCIOS gecertificeerde organisatie gekeurd en periodiek geïnspecteerd moeten worden. Eind 2017 is het activiteitenbesluit aangescherpt. Het is verplicht om (stook-) installaties tijdens de EBI en de PI op een goede verbranding te beoordelen. Nieuw is dat dit nu ook geldt voor installaties die minder dan 500 uur per jaar draaien, zoals noodstroominstallaties.

Eerste bijzondere inspectie (EBI)

Koninklijke Van Twist is een SCIOS gecertificeerde organisatie. Hiermee zijn we bevoegd tot het uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen en inspecties aan noodstroominstallaties. Wanneer er een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer er nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd worden. Tijdens de EBI wordt de installatie op algehele veiligheid beoordeeld en worden grenswaarden vastgesteld. Deze dienen als basis voor de periodieke inspecties.

Periodieke inspectie (PI)

Elke twee of vier jaar moet een herinspectie plaatsvinden. Dit hangt af van het geïnstalleerde vermogen. Tijdens de Periodieke Inspectie (PI) wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de in de EBI geformuleerde normen. Bij afwijkingen kan de inspecteur besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt een verslag gemaakt. Als de installatie is goedgekeurd, wordt een verklaring van inspectie afgegeven. Bij controle door de Omgevingsdienst dienen de EBI en PI rapportages aanwezig te zijn.

Pieken scheren

Noodstroomaggregaten mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze ontworpen zijn; het leveren van stroom (voor de eigen bedrijfsvoering) wanneer het openbaar elektriciteitsnet wegvalt. Het scheren van pieken, zowel voor eigen gebruik als bij het terug leveren aan het openbare elektriciteitsnet, is alleen toegestaan als de noodstroominstallatie voldoet aan de uitlaatgasemissie-eis. Wordt de noodstroominstallatie gebruikt om pieken te scheren dan zijn er aanvullende eisen van toepassing.

Keuringen en inspecties

Voor installaties van 20 kW t/m 99 kW geldt dat ze elke vier jaar geinspecteerd moeten worden, boven de 100 kW geldt een termijn van 2 jaar. Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact met ons op!
 
SCIOS4
   
            
                       
    Snelle links   Bezoek ook onze websites over:     Contact    
                       
   
Dieselmotoren
Generatorsets
Scheepsmotoren
Kwaliteit
Downloads
Begrippenlijst
 
Mobiele generatoren
Gasgeneratorsets
KVT-lichtmasten
 
Noodstroomonderhoud
Gyrostabilisatie
   
Locatie Keerweer 62
  3316 KA Dordrecht
Telefoonnummer +31(0)78 - 632 66 00
Mail info@kvt.nl
   
Linkedin Blijf op de hoogte!
   
              Driehoek Driehoek      
         
    © Koninklijke Van Twist   |   Disclaimer   |   Privacy   |   Inkoop- en verkoopvoorwaarden   |   Webdesign: Devaca