KVT
NL  |  EN 
   
   
   
         
Profit
    People, planet, profit    
   

Als multifranchise onderneming en producent van noodstroominstallaties betreedt Koninklijke Kemper en van Twist de markt met een open en integere wijze van zaken doen, waarbij de klant en samenwerking centraal staat. Solide partnerschap gericht op continuïteit en duurzaamheid door duidelijke en volledige informatieverstrekking. Middels ons spectrum aan duurzame producten en innovatieve oplossingen biedt KVT in haar vakgebied toonaangevende oplossingen.

<

Goede doelen en sponsoring

<

MVO Drechtsteden

<

Inkoopbeleid

<

Branchevereniging VIV

<

Kwaliteitssysteem ISO 9001:2008

<

Branchevereniging BOVAG

<

Samenwerking met brandweer

<

Rondleidingen en imagoverbetering

<

Samenwerking met onderwijs

 

  Profit
   

Goede doelen en sponsoring
Kemper en Van Twist is een private onderneming. De eigenaren zijn sociaal bewogen en menen dat zij naast zorg voor de eigen medewerkers ook binnen de (lokale) gemeenschap hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Naast sponsoring uit eigen initiatief zijn de eigenaren ontvankelijk voor sponsorverzoeken. Een toekenning in welke vorm dan ook moet wel passen in het “sponsorbeleid” van de organisatie, wat in grote lijnen inhoud dat alleen breed maatschappelijke goede doelen voor sponsoring in aanmerking komen en dat deze organisaties bij voorkeur een ANBI status hebben. Privé verzoeken, of verzoeken met een politieke of religieuze achtergrond worden niet behandeld.

Om haar eigen medewerkers te stimuleren zich breed- maatschappelijk in te zetten, stelt Kemper en Van Twist een vastgesteld aantal “werkdagen” beschikbaar aan haar medewerkers, waarop deze medewerkers zich (op kosten van “zaak”) kunnen inzetten voor een door de directie goedgekeurd goed doel. Ook kunnen organisaties met een maatschappelijk nut gesponsord worden door kennis of middelen uit onze organisatie beschikbaar te stellen.

   

Inkoopbeleid
 


Inkoopbeleid

Binnen deze systemen borgen wij de manier waarop wij duurzaam ondernemen. Een belangrijk aspect hierin is dat wij ook kritisch omgaan met hetgeen wij inkopen. Wij willen graag inkopen bij bedrijven die hetzelfde beleid hanteren als dat wij dat doen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en hebben besloten afstand te gaan nemen van leveranciers die hierin niet hun verantwoordelijkheden nemen.

Om dit kracht bij te zetten hebben wij onze leveranciers gevraagd ons inkoopbeleid te onderschrijven. Onze doelstelling is ook om het naleven van deze doelstellingen periodiek te beoordelen, en werken er andersom ook graag aan mee.

   


Kwaliteitssysteem ISO 9001:2008

Kemper en Van Twist staat voor kwaliteit en 100% betrouwbaarheid. Dit doen wij aan de hand van ons kwaliteitsbeleid, en eea is geborgd in onze kwaliteitssystemen: ISO 9001:2008 en 14001:2004. Ons KAM boek is simpel van opzet, en wordt regelmatig beoordeeld op actualiteit en doeltreffendheid. Door de eigen medewerkers, maar uiteraard ook door een externe organisatie (Lloyds). Kwaliteit in de breedste zin van het woord is dan ook een wederkerig agendapunt. Niet alleen bij MT vergaderingen, maar bij elke vorm van overleg.

 
Checklist
   

Brandweer
 


Samenwerking brandweer

De veiligheid binnen Kemper en Van Twist is op verschillende manieren geborgd, maar mocht er zich een calamiteit voordoen hebben we de beschikking over een goed getraind BHV apparaat. De training die de BHV-ers krijgen wordt aangevuld met een jaarlijkse (verassing) oefening tezamen met de Regionale Brandweer. Tijdens dergelijke oefeningen, die de erg dicht tegen de werkelijkheid aan komen,  kan er een bijvoorbeeld een ontruiming in verband met een chemische brand geoefend worden (inclusief lotus slachtoffers). Maar ook hebben we beknellingen in een autowrak geoefend, inclusief bevrijding en ambulance dienst. De scenario’s worden op voorhand met de oefenmeester van de brandweer doorgenomen, en kunnen ook worden aangepast naar de behoefte van het brandweerkorps. Zo is de oefening leerzaam voor zowel de BHV-ers van Kemper en van Twist als ook voor de brandweer.

   


Samenwerking met onderwijs

Wij zijn ons er van bewust dat goed (technisch) geschoold personeel in de toekomst alleen maar schaarser wordt. Om (aankomende) vakmensen hun loopbaan inhoud te geven, zijn wij een erkend leerbedrijf. Hierin worden wij ondersteund door o.a. Kenteq en ECABO. 

Maar wij gaan verder dan alleen een erkend leerbedrijf zijn: wij zoeken de samenwerking met (regionale) ROC’s en opleiders. Meer hierover leest u hier.

 

Kenteq
   

MVO Drechtsteden
 


Bedrijvennetwerk MVO Drechtsteden

Koninklijke Kemper en Van Twist is aangesloten bij het Bedrijvenplatform MVO Drechtsteden voor bedrijven met ambities op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Het platform richt zich op netwerken en het delen van kennis en ervaringen van bedrijven in de Drechtsteden.

   


Branchevereniging VIV

Kemper en Van Twist is aangesloten bij onder andere de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (V.I.V.). Deze vereniging behartigd de belangen van de bedrijven in onze branche. Belangen op nationaal niveau, maar ook belangen op het gebied van bijvoorbeeld (technisch) onderwijs. Onze organisatie heeft met name op het gebied van het verbeteren van het opleidings- en kwalificatie dossier “verbrandingsmotor technicus” langdurig en constructief  samengewerkt met collega lidbedrijven van de V.I.V.  Ook wordt er in samenwerking met de V.I.V. en het ROC Da Vinci gekeken naar de mogelijkheden om een BOL3 variant “Verbrandingsmotor Technicus” op te zetten.

Daarnaast participeert Kemper en Van Twist in een initiatief van de V.I.V. om een “Keurmerk” voor onze branche in het leven te roepen. Middels een dergelijk keurmerk kunnen bedrijven die aspecten als kwaliteit en technische kennis, maar wellicht ook MVO  en Duurzaamheid hoog in het vaandel hebben zichzelf onderscheiden in de markt.

 
VIV Lidbedrijf
   

Bovag
 


Branchevereniging BOVAG

Kemper en Van Twist is ook aangesloten bij de Bovag, en dan specifiek het deel “revisiebedrijven” . Deze vereniging behartigd de belangen van de revisiebedrijven in algemene zin, en alhoewel de BOVAG traditioneel in de automotive branche opereert (en wij niet), zijn er tal van gelijksoortige bedrijven als het onze bij de BOVAG aangesloten.  De Bovag behartigt dan ook onze belangen op nationaal niveau, maar ook (al of niet in samenwerking met de V.I.V.) onze belangen op het gebied van bijvoorbeeld (technisch) onderwijs.

Onze organisatie heeft op verzoek van de BOVAG als eerste lid bedrijf het kwalificatie en certificatie proces wat leid tot het certificaat “Erkend Duurzaamdoorlopen, en we zijn daarmee dan ook het eerste bedrijf geweest wat dit keurmerk mag dragen.

   

Rondleidingen en verbetering branche imago
Onbekend maakt onbemind, en een imago is lastig te veranderen. De branche waarin Kemper en Van Twist opereert (Diesel techniek en motoren revisie) heeft traditioneel een “minder schone reputatie”. Kemper en Van Twist meent dat deze reputatie niet klopt, en wil dit ook bewijzen. Wij staan dan ook altijd open voor bedrijfsrondleidingen. Tijdens deze rondleidingen krijgen geïnteresseerden een kijkje in de keuken, waarbij wij alles laten zien. Van de logistieke afdeling via de werkplaatsen, door onze trainingsschool langs verkoop naar coördinatie: alles is open en transparant. Wij organiseren rondleidingen voor klanten, scholieren, onze concurrenten, de burgemeester en zijn wethouders en zelfs een europarlementariër en zijn gevolg. Geen geheimen, wij zijn trots op wie we zijn, en wat we doen. En ook op HOE we het doen.

   
         
         
    Maak uw keuze:    
         
   
Home   Home   Home    
                 
MVO Beleid   Doelstellingen en resultaten   Certificaten        
                 
                 
   
         
       
Vragen of opmerkingen? Bel 078 - 632 66 00 of mail via info@kvt.nl  
         
         
    Kom in contact met ons!    
   

Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld en gespecialiseerd tot betrouwbare partner voor het leveren en levenslang onderhouden van motoren, aggregaten en complete noodstroominstallaties. Graag komen we ook met u in contact om te kijken hoe we u van passend advies kunnen voorzien!

Productoverzicht    Productoverzicht    Productoverzicht

   
         
    © Kemper en Van Twist Diesel B.V.   |   Adres: Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht  |  Tel. +31(0)78 - 632 66 00  |  Webdesign: Devaca