Storing aan uw noodstroomaggregaat? Bel ons 24/7 storingsnummer 078 – 632 66 70
Actueel, Nieuws

Biogas als brandstof voor de bouw

Europese subsidie voor biogas als brandstof voor de bouw

Met het leveren van een gasmotor voor een hybride aggregaat ondersteunt Koninklijke Van Twist het project ‘De duurzame Brandstofketen’: een pilot om het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van kooldioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof gereduceerd. Deze pilot is mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. De bijdrage is deze week toegekend.

Lokale duurzame brandstof samen leveren

Waterschap Vallei en Veluwe realiseert samen met Gashouders een vulstation voor biogaslevering aan projecten van bouwbedrijf GMB in de regio. Buse Gas B.V. draagt zorg voor de ontwikkeling van containers ten behoeve van biogasopslag en Koninklijke van Twist levert de gasmotor voor een hybride aggregaat op lokaal geproduceerd biogas. De HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) doet hierbij onderzoek naar de milieu-impact van de keten.

Innovatie
Door de samenwerking over de hele keten ontstaan diverse innovatiekansen. De belangrijkste technische innovatie die wordt toegepast is dat biogas zonder opwaardering opgeslagen en ingezet wordt in een aggregaat . Dit resulteert in een aanzienlijke efficiëntieverbetering en kostenverlaging in de keten. De pilot loopt tot eind 2022.

OP Oost 2014-2020
In het Operationeel Programma (OP) Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de Europese Unie aan structurele versterking van de economie in Oost-Nederland. Innovatieve MKB-bedrijven die slim hergebruiken krijgen steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. De ‘Duurzame Brandstofketen’ zorgt met slim hergebruik voor een reductie van CO2 en ontvangt een subsidie van 402.300 euro. De totale kosten bedragen € 864.284.

Terug naar overzicht