KVT
NL  |  EN 
   
   
   
    Productoverzicht     
Onderhoudscontract
       
   

Om het optimaal functioneren van uw noodstroominstallatie te borgen kunt u bij ons een service onderhoudscontract afsluiten. In dit contract zijn duidelijke afspraken vastgelegd voor onderhouds- en inspectie werkzaamheden, wettelijke keuringen en 24/7 storingsopvolging. De contracten zijn desgewenst uit te breiden met bijvoorbeeld het periodiek proefdraaien, de verplichte brandstoftank inspecties of het belast testen met een mobiele belastingweerstand.

Waarom is onderhoud aan uw installatie nodig:
Om de betrouwbaarheid van uw noodstroominstallatie te garanderen is het essentieel deze regelmatig te laten inspecteren. Preventief onderhoud, waarin onder andere instellingen en regelingen worden gecontroleerd en bijgesteld, en het vervangen van kritische delen, dient jaarlijks te worden uitgevoerd. Daarnaast heeft het de voorkeur de installatie met regelmaat (belast) te beproeven.

Koninklijke Kemper en van Twist Diesel B.V. (ISO:9001, ISO:14001, ISO: 26000 / MVO en VCA**, KIWA BRL-K903 en SCIOS scope 4 gecertificeerd) biedt u de mogelijkheid om uw noodstroominstallatie door ons professioneel te laten onderhouden. Onze Service Afdeling is gespecialiseerd in het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud  aan o.a. uw noodstroominstallatie. Daarnaast staat onze storingsdienst in geval van calamiteiten 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor u klaar.

Periodiek Preventief Onderhoud:
Wij adviseren u om de noodstroominstallatie minimaal 1 x per jaar preventief door ons te laten onderhouden en (belast) te laten beproeven. Tijdens dit onderhoud wordt de installatie op tal van punten gecontroleerd, zo nodig afgesteld en/of bijgeregeld. Daarnaast worden preventief (verbruiks)delen als smeerolie en filters vervangen. De vrijgekomen afvalstoffen worden door ons ingenomen en afgevoerd naar een (milieu) gecertificeerd inzamelbedrijf. Ook adviseren wij u minimaal 1 x per jaar een net uitval test uit te voeren, en uw brandstoftank jaarlijks te laten controleren op basis van de wettelijk verplichte BRL K903 richtlijnen. 

Meerjaren preventief onderhoud (4-8 jaar)
Naast de werkzaamheden tijdens het jaarlijks preventief onderhoud, zijn er precaire onderdelen in uw noodstroominstallatie toegepast, die in aanvulling op het jaarlijks preventief onderhoud elke 4 jaar en/of elke 8 jaar gecontroleerd of vervangen moeten worden. Wij adviseren, gebaseerd op o.a. onze ervaring:

Elke 4 jaar (in combinatie met het jaarlijks onderhoud): vervangen startbatterij(en), vervangen PLC back Up batterij, vervangen koelmedium en koelwater voorverwarming (indien nodig) en het luchtfilter.

Elke 8 jaar (in combinatie met het jaarlijks onderhoud): vervangen startbatterij(en), vervangen PLC back Up batterij, endoscopisch onderzoek verbrandingsruimte, controle inspuitstukken (injectors), vervangen luchtfilter, vervangen waterslangen, vervangen koelmedium, vervangen koelwater voorverwarming, vervangen V-riemen. Deze werkzaamheden zijn motormerk en type specifiek en kunnen u op aanvraag worden aangeboden.

Vierjaarlijkse elektrotechnische inspectie
Naast de jaarlijkse (visuele) controle van de elektrotechnische componenten in de noodstroominstallatie, zoals de generator en het laagspanning besturingspaneel, adviseren wij de installatie elke 4 jaar grondig te laten analyseren. Tijdens deze analyse zal o.a. bij de generator de winding- en isolatie weerstand worden gemeten (stator, rotor en op wekker). Tevens zal de motorbedrading en toegepaste elektrotechnische componenten worden gecontroleerd en beoordeeld.

Het besturingspaneel zal worden beoordeeld op zogenaamde “hot spots”, verbindingen, klemmen en status van de bedrading. Daarnaast worden de bediening en indicatie / meet instrumenten grondig gecontroleerd. Alle gebruikte componenten worden beoordeeld op functionaliteit, leeftijd en courantheid. Aansluitend zal een rapport met aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen of (preventieve) vervangingen worden opgemaakt. Deze werkzaamheden zijn installatie specifiek en kunnen u op aanvraag worden aangeboden.

Correctief onderhoud en storingen
Op basis van onze bevindingen tijdens het preventief onderhoud, zal Kemper en Van Twist (op aanvraag) een passende offerte opmaken voor correctief onderhoud en/of herstel en vervangingswerkzaamheden.

Kemper en Van Twist heeft een 24/7 storingsdienst. Onze storingsdienst hanteert een responstijd van 4 uur binnen de Benelux. De kosten voor het gebruikmaken van deze storingsdienst zijn opgenomen in de contractprijs voor het preventief onderhoud.

 
  Vragen? Bel mij!  
  Mark Scheurwater  
  +31(0)78 - 632 66 71  

   
         
         
    U kunt bij ons terecht voor o.a.:    
         
   
Home   Home   Home   Home  
                 
Onderhoud en service   Onderhoudscontracten   Keuringen en inspecties   Brandstofmanagement    
                 
                 
Home   Home   Home   Home    
                 
Revisie Ruilmotoren Besturingspanelen Garantie  
                 
                 
Home   Home   Home   Home  
                 
Product Support   Onderdelen   Trainingscentrum   Werkplaats    
                 
                 
   
         
       
Vragen of opmerkingen? Bel 078 - 632 66 00 of mail via info@kvt.nl  
         
         
    Kom in contact met ons!    
   

Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld en gespecialiseerd tot betrouwbare partner voor het leveren en levenslang onderhouden van motoren, aggregaten en complete noodstroominstallaties. Graag komen we ook met u in contact om te kijken hoe we u van passend advies kunnen voorzien!

Productoverzicht    Productoverzicht    Productoverzicht

   
         
    © Kemper en Van Twist Diesel B.V.   |   Adres: Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht  |  Tel. +31(0)78 - 632 66 00  |  Webdesign: Devaca