KVT
NL  |  EN 
   
   
   
    Productoverzicht     
Keuringen en inspecties
    Keuringsplicht stookinstallaties    
   

De overheid heeft zich tot doel gesteld de CO2 uitstoot te beperken en heeft daartoe tal van maatregelen genomen. Zo moet ook de uitstoot van een industriële dieselmotor aan steeds strengere eisen voldoen.

Per 1 januari 2016 zijn de eisen die gesteld worden aan middelgrote stookinstallaties (en dus ook dieselaggregaten, die ook worden gezien als een stookinstallatie) veranderd, en moeten ze voldoen aan de nieuwe emissie-eisen in het Activiteitenbesluit. Dit heeft consequenties voor bijna elke stookinstallatie. SCIOS
Inspectie van stookinstallaties, brandstofleidingen en emissiemetingen zijn door de overheid verplicht. De technische regelgeving voor het uitvoeren van inspecties, onderhoud en emissiemetingen is ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties en is volgens de regelgeving opgesteld en beheerd door de stichting SCIOS.

DOWNLOAD FLYER
BEKIJK CERTIFICAAT

Emissie-eisen
De emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties gelden echter niet voor stookinstallaties die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn (bijvoorbeeld noodstroom toepassingen). De gebruiker moet wel kunnen aantonen dat deze installatie niet meer dan 500 uur per jaar in bedrijf is en uitsluitend voor noodsituaties bestemd is (pieken wegdraaien is niet toegestaan zonder voorzieningen te treffen die de uitlaatgassenuitstoot binnen de norm brengen).

De overheid eist dat een gebruiker kan aantonen dat de installatie aan de wet Activiteitenbesluit voldoet. Per 1 januari jongstleden is er daarom een wettelijke verplichting tot het laten keuren en inspecteren van noodstroomaggregaten vanaf 20 kW volgens SCIOS.

KVT is door de Stichting Certificatie Inspectie Onderhoud Stookinstallaties erkend voor de uitvoering van deze SCIOS-keuringen. Wij kunnen zowel de Eerste of Bijzondere Inspecties(EBI) als de Periodieke Inspecties (PO en PI) voor scope 4 (stookinstallaties) uitvoeren.

Eerste bijzondere inspectie (EBI)
Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een “Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)” worden uitgevoerd. De eigenaar van dergelijke stookinstallatie is van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren.
Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een “verklaring van ingebruikname”  afgegeven, die de eigenaar te allen tijde moet kunnen tonen. De stookinstallatie wordt ook bij het SCIOS aangemeld, zodat het bevoegd gezag hierop kan controleren.

Periodieke inspectie (PI)
Elke twee of vier jaar (afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen) moet een herinspectie plaatsvinden, de zogenaamde “Periodieke Inspectie (PI)”. Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI geformuleerde normen. Bij afwijkingen kan de inspecteur besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt een verslag gemaakt en als de installatie is goedgekeurd wordt een “Verklaring van inspectie” afgegeven. Ook deze verklaring moet kunnen worden overlegd en wordt geplaatst op het SCIOS portal. Deze inspectie is eveneens verplicht en kan ook door ons worden uitgevoerd.

Keuringsbevoegdheid EBI en PI
Koninklijke Kemper en Van Twist is een SCIOS gecertificeerde organisatie en bevoegd tot het uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen en inspecties. Middels deze inspecties en keuringen kunt u aantonen dat uw noodstroomtoepassing voldoet aan de eisen rondom de stookinstallaties in de huidige wet- en regelwetgeving.

Voor installaties van 20 kW tot 100 kW geldt dat ze elke vier jaar geinspecteerd moeten worden, boven de 100 kW geldt een termijn van 2 jaar.

 
  Vragen? Bel mij!  
  Mark Scheurwater  
  +31(0)78 - 632 66 71  

   
         
         
    U kunt bij ons terecht voor o.a.:    
         
   
Home   Home   Home   Home  
                 
Onderhoud en service   Onderhoudscontracten   Keuringen en inspecties   Brandstofmanagement    
                 
                 
Home   Home   Home   Home    
                 
Revisie Ruilmotoren Besturingspanelen Garantie  
                 
                 
Home   Home   Home   Home  
                 
Product Support   Onderdelen   Trainingscentrum   Werkplaats    
                 
                 
   
         
       
Vragen of opmerkingen? Bel 078 - 632 66 00 of mail via info@kvt.nl  
         
         
    Kom in contact met ons!    
   

Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld en gespecialiseerd tot betrouwbare partner voor het leveren en levenslang onderhouden van motoren, aggregaten en complete noodstroominstallaties. Graag komen we ook met u in contact om te kijken hoe we u van passend advies kunnen voorzien!

Productoverzicht    Productoverzicht    Productoverzicht

   
         
    © Kemper en Van Twist Diesel B.V.   |   Adres: Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht  |  Tel. +31(0)78 - 632 66 00  |  Webdesign: Devaca