KVT
NL  |  EN 
   
   
   
    Productoverzicht     
SCIOS Keuringen en inspecties
   

Wettelijke keuringsplicht dieselmotoren van noodstroom installaties

   
   

Per 1 januari 2016 zijn de eisen (vastgelegd in het Activiteitenbesluit) die gesteld worden aan de dieselmotoren in noodstroom installaties (=stookinstallatie) veranderd.


SCIOS
Periodieke inspectie van stookinstallaties, brandstofleidingen en emissiemetingen zijn door de overheid verplicht. De technische regelgeving voor het uitvoeren van inspecties, onderhoud en emissiemetingen is ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties en is volgens de regelgeving opgesteld en beheerd door de stichting SCIOS. De overheid eist dat een gebruiker kan aantonen dat de installatie aan de wet Activiteitenbesluit voldoet. Per 1 januari 2016 is er daarom een wettelijke verplichting tot het laten keuren en inspecteren van noodstroomaggregaten vanaf 20 kW. Koninklijke Kemper en van Twist Diesel B.V. is gecertificeerd voor de uitvoering van deze SCIOS-keuringen. Wij kunnen zowel de Eerste of Bijzondere Inspecties (EBI) als de Periodieke Inspecties (PO en PI) voor scope 4 (dieselmotoren) en 7C (brandstoftoevoerleiding en brandstofretourleiding) zelfstandig uitvoeren.

 


DOWNLOAD FLYER
BEKIJK CERTIFICAAT

 


Emissie-eisen

De emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties gelden niet voor stookinstallaties die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn (zoals noodstroominstallaties). De gebruiker moet dan wel kunnen aantonen dat deze installatie niet meer dan 500 uur per jaar in bedrijf is en uitsluitend voor noodsituaties gebruikt wordt. Indien een noodstroominstallatie oneigenlijk gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor het wegdraaien van pieken (Peak Shaving) dan dient de eigenaar van de installatie voorzieningen te treffen om de uitlaatgassenuitstoot binnen de emissienorm te brengen). 

MAAR LET OP: Ook installaties die uitsluitend voor noodsituaties gebruikt worden, en minder dan 500 uur per jaar draaien moeten SCIOS Scope 4 (en/of 7C) gekeurd worden!


Eerste bijzondere inspectie (EBI)
Wanneer een nieuwe noodstroominstallatie wordt opgeleverd of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een “Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)” worden uitgevoerd. De eigenaar van de noodstroominstallatie is van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een “verklaring van ingebruikname” afgegeven die de eigenaar ten alle tijden moet kunnen tonen. De noodstroominstallatie wordt ook bij het SCIOS aangemeld zodat het bevoegd gezag hierop kan controleren. 


Periodieke inspectie (PI)
Elke twee of vier jaar (afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen) moet een herinspectie plaatsvinden, de zogenaamde “Periodieke Inspectie (PI)”. Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de in de EBI geformuleerde normen. Bij afwijkingen kan de inspecteur besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt een verslag gemaakt en als de noodstroominstallatie is goedgekeurd wordt een “Verklaring van inspectie” afgegeven. Ook deze verklaring moet kunnen worden overlegd en wordt geplaatst op het SCIOS portal. Deze inspectie is eveneens verplicht en kan ook door ons worden uitgevoerd.


Keuringsbevoegdheid EBI en PI

Koninklijke Kemper en Van Twist is een SCIOS gecertificeerde organisatie en bevoegd tot het uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen en inspecties aan noodstroominstallaties. Middels deze inspecties en keuringen kunt u aantonen dat uw noodstroominstallatie voldoet aan de eisen rondom de stookinstallaties in de huidige wet- en regelwetgeving. 

Voor installaties van 20 kW t/m 99 kW geldt dat ze elke vier jaar geinspecteerd moeten worden, boven de 100 kW geldt een termijn van 2 jaar.


 
  Vragen? Bel mij!  
  Mark Scheurwater  
  +31(0)78 - 632 66 71  

   
         
         
    U kunt bij ons terecht voor o.a.:    
         
   
Home   Home   Home   Home  
                 
Onderhoud en service   Onderhoudscontracten   Keuringen en inspecties   Brandstofmanagement    
                 
                 
Home   Home   Home   Home    
                 
Revisie Ruilmotoren Besturingspanelen Garantie  
                 
                 
Home   Home   Home   Home  
                 
Product Support   Onderdelen   Trainingscentrum   Werkplaats    
                 
                 
   
         
       
Vragen of opmerkingen? Bel 078 - 632 66 00 of mail via info@kvt.nl  
         
         
    Kom in contact met ons!    
   

Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld en gespecialiseerd tot betrouwbare partner voor het leveren en levenslang onderhouden van motoren, aggregaten en complete noodstroominstallaties. Graag komen we ook met u in contact om te kijken hoe we u van passend advies kunnen voorzien!

Productoverzicht    Productoverzicht    Productoverzicht

   
         
    © Kemper en Van Twist Diesel B.V.   |   Adres: Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht  |  Tel. +31(0)78 - 632 66 00  |  Webdesign: Devaca