© 2013 - Kemper en Van Twist Diesel B.V.  |   Nederlands  English  |  Twitter  Facebook     
 
  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  
     
   
     
     
   
 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

   
      U bevindt zich hier: Home » Over ons » Maatschappelijk verantwoord ondernemen      
             
 

Over ons
Geschiedenis
Activiteiten
Missie en visie
Kwaliteit
E
rkend leerbedrijf
Leveringsvoorwaarden
MVO
Vacatures

 

In het dagelijkse beleid zijn voor Kemper en van Twist Diesel BV maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid vanzelfsprekende onderdelen.

Kemper en Van Twist Diesel BV zorgt voor een goede werkomgeving waar welzijn, veiligheid, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling belangrijke aspecten zijn. Ontwikkeling in het vakgebied en de overdracht van kennis, alsmede het stimuleren van de creativiteit en ontplooiing van onze medewerkers draagt daar actief aan bij. Kemper en van Twist Diesel BV biedt een werkomgeving aan haar medewerkers, die als voedingsbodem fungeert voor het realiseren van ambities en vergroting van het vakmanschap.

Download Certificaat CO2 footprint
Download Certificaat MVO Prestatieladder niveau 2


Kemper en van Twist Diesel BV werkt continue aan het verminderen van de belasting op het milieu. Een verantwoord inkoopbeleid ten aanzien van duurzame materialen en diensten met een milieu of sociaal kenmerk staat aan de basis van onze productie en bedrijfsprocessen.

Een minimale milieuverantwoorde afvoer van restmaterialen dragen bij aan een optimale methode van produceren. Hierbij worden diverse restmaterialen gescheiden verzameld en afgevoerd. Hergebruik van diverse onderdelen en materialen dragen bij aan de duurzaamheid.

Als Multi franchise onderneming en producent van noodstroominstallaties betreedt Kemper en van Twist Diesel BV de markt met een open en integere wijze van zaken doen, waarbij de klant en samenwerking centraal staat. Solide partnerschap gericht op continuïteit en duurzaamheid door duidelijke en volledige informatieverstrekking. Middels ons spectrum aan duurzame producten en innovatieve oplossingen biedt Kemper en van Twist Diesel BV in haar vakgebied toonaangevende oplossingen.

Kemper en van Twist Diesel BV voelt een verantwoordelijkheid om op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan. Zij levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en de overdracht van kennis aan anderen die het vak willen leren. Dit betekend onder andere een actieve begeleiding van scholen en leerlingen van deze scholen waarbij ook interne stage opdrachten worden vergeven. Kemper en van Twist Diesel BV levert vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en / of door vrijwilligerswerk.

Kortom: Kemper en van Twist Diesel BV staat voor duurzaam partnerschap.

Middels deze beleidsverklaring geeft de directie van Kemper en van Twist Diesel BV haar visie en beleid weer ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het algemeen en meer specifiek op het gebied van de vier MVa deelgebieden: Medewerkerontwikkeling, Milieu, Maatschappelijke ontwikkeling en Goed Bestuur. Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en eenduidig kenbaar te maken aan onze medewerkers, klanten en leveranciers.

 

 

  Kemper en Van Twist en MVO

 
Onze CO2 footprint
Neem contact op
Stel uw vraag
 


     
  Bowman      Wasp      Ultraflex      Seakeeper     Perkins Sabre       Perkins     Max Power     Lombardini Marine       Kohler     Flametec     FG Wilson  

 

Profiel
Kemper en Van Twist is een multi-franchise onderneming en al bijna 80 jaar importeur van topmerken.

 

Nieuws
Vacatures
Referenties
Kwaliteit

Producten
Dieselmotoren
Gasmotoren
Noodstroominstallaties
Generatorsets
Voortstuwing
Gyrostabilisatie
Boeg- en hekschroeven
Brandstoffiltratie
Stuursystemen
Onderdelen
Warmtewisselaars
Explosiebeveiliging

Merken
FG Wilson
Perkins
Perkins Marine
Lombardini Marine
Max Power
WASP
Bowman
Ultraflex
Seakeeper
Kohler
Flametec

Service
Product Support
Trainingscentrum
Revisie
Ruilmotoren
Garantie

Contact
Wie is wie
Dealers


Kemper en Van Twist
Diesel B.V.
Keerweer 62
3316 KA Dordrecht

Tel. +31 (0) 78 - 632 66 00
Fax +31 (0) 78 - 613 67 46
Email: info@kvt.nl

 Twitter    Follow us 
 Twitter    Abonneren 
 Twitter    Get connected 

        


Webdesign: Devaca CS