KVT
NL  |  EN 
   
   
   
         
MVO doelstellingen en resultaten
    People, planet, profit    
   

Sinds het behalen van het MVO certificaat in 2013 hebben wij ons georganiseerd rondom de 3 P's, People Planet and Profit. Hiermee hebben wij de fundering van ons MVO beleid kunnen vaststellen, wederkerige KPIs kunnen identificeren en verbeteringen kunnen structureren. Door de jaren heen heeft dit zijn vruchten afgeworpen en zijn er structurele verbeteringen doorgevoerd. Niettemin zijn er meer kansen en blijven wij kritisch naar onszelf om stappen te blijven maken.


Langere termijn doelstellingen

In 2016 hebben wij ambitieuze doelstellingen vastgesteld. Wij richten ons op:
- Het realiseren van een CO2 neutraal pand per 2020
- Paperless werken per 2020
- De helft van onze verkochte motoren geschikt voor alternatieve brandstoffen per 2020 .


Doelstellingen voor 2018 en huidige tussenstand
Elektriciteit: besparing van 10% verbruik (in kWh) in 2018, ten opzichte van verbruik in 2012

   Jaar 2016 2015 2014 2013
% t.o.v. 2012 -15,5% -18,0 % -12,2% -1,6%
         

Gas: besparing van 5% in 2018 ten opzichte van verbruik in 2012

   Jaar 2016 2015 2014 2013
% t.o.v. 2012 -2,2% -6,8% -13,7% -19,4%
         

Afvalstroom ongesorteerd afval: Besparing van 40% in 2018 ten opzichte van verbruik in 2012

   Jaar 2016 2015 2014 2013
% t.o.v. 2012 -10,5% -11,8% -20,0% -14,9%
         

MVO activiteiten over de jaren


2016

   

Serviceapp
 


Serviceapp/uniformeren

Om de interne processen verder te digitaliseren is de creatie van een serviceapp van start gegaan. Hiermee kan het servicerapport en de processen daarachter digitaal ingevuld worden. Deze kunnen meteen verzonden worden wat op papier en printers bespaard en waardoor de klant veel sneller geïnformeerd wordt.

   


SCIOS certificering

SCIOS gecertificeerd Door een wijziging in het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregaten gekeurd worden door een SCIOS erkende organisatie. Tegenwoordig zijn de milieu en emissie-eisen strenger en moeten installaties SCIOS gekeurd worden. Koninklijke Kemper en Van Twist is in 2016 gecertificeerd voor het uitvoeren van de SCIOS keuringen en inspecties.

 
   
 


Promotiefilm opleiding verbrandingsmotortechniek

Promotiefilmpje opleiding verbrandingsmotortechniek Al jaren werkt Koninklijke Kemper en Van Twist samen met scholen om kennis en ervaring over te dragen op de volgende generaties. Om de opleiding verbrandingsmotortechniek te promoten hebben wij dit jaar samen met Samenwerking Beroepsonderwijs en bedrijfsleven een promotiefilmpje gemaakt.

   

2015
   

WASP Brandstoffiltratie
 


Brandstofmanagement

In 2015 is Koninklijke Kemper en Van Twist KIWA gecertificeerd voor het plaatsen en controleren van bovengronds opgestelde brandstoftanks volgens BRL-903/08. Met deze toevoeging zijn wij in staat om een nog completer pakket aan te bieden aan de klant wat kosten en CO2 besparend werkt. Bovendien hebben wij het brandstoffiltratiesysteem WASP toegevoegd aan ons productassortiment, waardoor wij brandstof kunnen filtreren, wat onnodige vervanging van brandstof tegengaat.

   


Het beste idee van KVT

In 2015 zijn er 20 ideeën ingestuurd en het beste idee van KVT is gekozen. Onze collega heeft een beloning van 500 euro gekregen met zijn idee om een afstandsbediening voor de roldeuren te monteren op de heftrucks. De roldeur kan zo gemakkelijk bediend worden en de chauffeur ervaart hierdoor meer gemak en veiligheid. Energie wordt ook bespaard, gezien de deuren sneller open en dicht gaan.

 
Checklist
   

Afvalinzameling
 


Afvalbeperking

In 2015 is er een smeeroliebulktank aangeschaft. Door het zelf opvullen van herbruikbare verpakkingen hebben wij een significante besparing op plasticafval weten te realiseren.

   


Innovatieproces schone verbrandingsmotoren

Sinds de jaren 90 ontwikkelt en bouwt Koninklijke Kemper en Van Twist gasmotoren. Inmiddels zijn er verschillende varianten van gasmotoren beschikbaar, op zowel LNG, CNG, LPG als biogas. In 2014 is er zelfs een generatorset geleverd die is voorzien van een zonnepaneel.

  Gasmotor
   

Brandweer
 


Verbetering interne processen

In 2015 zijn er grote stappen gemaakt met betrekking tot het uniformiseren van werkwijzen. De structuur van projecten is bedrijfsbreed vastgelegd en verschillende documenten hebben een uniforme inhoud gekregen. Dit draagt bij aan een hogere medewerkerstevredenheid en zorgt ervoor dat onze processen steeds meer gestroomlijnd worden waardoor verspilling word voorkomen.

   

2013 en 2014
Energieverbruik  


Energieverbruik

Energieverbruik onder de loep: In 2014 zijn we aangevangen met het onderzoek naar besparende maatregelen op het gebied van energie en grondstoffen. Diverse maatregelen zijn toen geïmplementeerd.

   


Interne communicatie

Om de medewerkers intern nog beter te informeren is er een maandelijkse nieuwsbrief opgezet waarin kwaliteit en MVO een vast onderwerp zijn. De content voor deze nieuwsbrief mogen de werknemers zelf aandragen. Om de communicatie rondom MVO te verbeteren zijn er presentaties gegeven aan de werknemers en een speciale MVO-nieuwsbrief verstuurd. Tevens is er een ideeën box aangemaakt zodat werknemers zelf hun ideeën kunnen insturen.

 
Interne communicatie
   

Brandweer
 


Inkoopvoorwaarden

In 2014 zijn onze inkoopvoorwaarden vernieuwd en heeft het duurzame karakter van onze inkopen een vaste plek gekregen in deze voorwaarden. Wij doen graag zaken met bedrijven die een soort gelijk beleid hanteren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verder wordt er zoveel mogelijk lokaal ingekocht en bij dezelfde leverancier, zodat wij goede relaties met onze leveranciers onderhouden.

   


Ondernemingsraad

De OR is in 2014 democratisch gekozen, getraind en geïnstalleerd. De OR weerspiegelt de organisatie in diversiteit en communiceert via nieuwsbrieven, toolbox meetings, mailingen en het intranet. Medewerkers kunnen zelf hun ideeën aandragen via e-mail of anoniem via een brievenbus.

  Ondernemingsraad
   

Groen wagenpark
 


Groen op de weg

Beleidsmatig is beslist dat de leasevloot diende te vergroenen. Tal van medewerkers zijn gestimuleerd om milieuvriendelijke keuzes te maken. Ook is het nieuwe rijden actief gestimuleerd en het verbruik is inzichtelijk gemaakt in 2013. Het leasebeleid wordt met regelmaat geëvalueerd en samen met de lease maatschappij bijgesteld.

   
   
         
         
    Maak uw keuze:    
         
   
Home   Home   Home    
                 
MVO Beleid   Doelstellingen en resultaten   Certificaten        
                 
                 
   
         
       
Vragen of opmerkingen? Bel 078 - 632 66 00 of mail via info@kvt.nl  
         
         
    Kom in contact met ons!    
   

Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld en gespecialiseerd tot betrouwbare partner voor het leveren en levenslang onderhouden van motoren, aggregaten en complete noodstroominstallaties. Graag komen we ook met u in contact om te kijken hoe we u van passend advies kunnen voorzien!

Productoverzicht    Productoverzicht    Productoverzicht

   
         
    © Kemper en Van Twist Diesel B.V.   |   Adres: Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht  |  Tel. +31(0)78 - 632 66 00  |  Webdesign: Devaca