KVT
NL  |  EN 
   
   
   
         
MVO Beleid
    People, planet, profit    
   

Kemper en van Twist biedt veiligheid en zekerheid voor onze klanten, voor ons als medewerkers en voor onze families, voor nu en voor onze toekomst. Wij werken als een team. Samenwerken houdt voor ons in: kennis delen, van elkaar leren en afspraken pro-actief nakomen. Elkaar helpen daar waar nodig. Elkaar respecteren en waarderen. Met elkaar zijn wij Kemper en van Twist, en bouwen wij onze toekomst. Onze cultuur kenmerkt zich door luisteren, openheid, eerlijkheid  en volledige informatie.

Wij spannen ons continue in om ons bedrijf verder te verduurzamen, en doen dat samen met onze relaties. Constante ontwikkeling en beheerste groei van Kemper en van Twist en van ons als professionals waarborgt onze continuïteit.

Zo staat een verantwoord inkoopbeleid ten aanzien van duurzame materialen en diensten aan de basis van onze productie en bedrijfsprocessen. Wij leveren grote inspanningen om onze Carbon Footprint zo klein mogelijk te laten zijn, en hebben systemen om onze belasting op het milieu continue te monitoren.

   
         
         
    Maak uw keuze:    
         
   
Home   Home   Home   Home   Home
                 
MVO Beleid   People   Planet   Profit   Certificaten
                 
                 
   
         
   

We zijn ons bewust van de “social return” die KVT kan leveren: rondleidingen aan leerlingen, stage plekken op alle afdelingen, participeren in verbetertrajecten op het gebied van scholing zijn voorbeeld van sponsoring in natura. Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moeten alle verzoeken voldoen aan het sponsorbeleid:

“KVT kan sponsoren in geld, middelen of tijd, mits het te sponsoren goede doel voldoet aan de basiscriteria: het doel moet een breed maatschappelijke functie hebben en het liefst onderdeel zijn van de lokale samenleving. Het doel moet bij voorkeur een ANBI of CBF goedgekeurd doel zijn, mag niet politiek of religieus geladen zijn en alle sponsoring moet voldoen aan het win-win principe”.

Indien u een sponsorverzoek heeft, stuurt u dan een e-mail naar mvo@kvt.nl. Alleen verzoeken die voldoen aan bovenstaande criteria zullen in behandeling worden genomen.


   
Vragen of opmerkingen? Bel 078 - 632 66 00 of mail via info@kvt.nl  
         
         
    Kom in contact met ons!    
   

Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld en gespecialiseerd tot betrouwbare partner voor het leveren en levenslang onderhouden van motoren, aggregaten en complete noodstroominstallaties. Graag komen we ook met u in contact om te kijken hoe we u van passend advies kunnen voorzien!

Productoverzicht    Productoverzicht    Productoverzicht

   
         
    © Kemper en Van Twist Diesel B.V.   |   Adres: Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht  |  Tel. +31(0)78 - 632 66 00  |  Webdesign: Devaca